Madlamark skole

Fremdrift og nabokontakt

27 juli

Planlagte aktiviteter den kommende tiden

avatar

Inge André Larsen

No Comments

Hei!

Håper alle har hatt en fin sommerferie.

Som det ble informert om tidligere har vi hatt drift gjennom fellesferien, og den har for prosjektet sin del gått veldig bra og vært helt nødvendig. Det har blitt avdekket store mengder asbest i de gamle bygningsmassene, og det har medført til at arbeidet tok mye lenger tid enn først antatt. Vi beklager de ulempene dette medførte dere med hensyn til støy, støv og lignende. Nå er vi straks ferdig med saneringen, og rivearbeidene er planlagt å være ferdig for første etappe ved utgangen av uke 32. Andre etappe med rivearbeider blir i årsskiftet 2021/2022.

I løpet av denne uka skal vi transportere ut ca.3000 tonn med betongmasser. Det er planlagt at dette skal utføres i to etapper, hvor første etappe blir førstkommende torsdag og fredag, og eventuelt mandag i uke 32.
Dato for andre etappe er ikke låst enda, men det blir i løpet av august. Kommer tilbake med mer info senere. Det er Stangeland Maskin som står for transporten med sine lastebiler, og de vil kjøre inn og ut fra byggeplassen i perioden mellom kl.0700 – 2100.
Vi vil prøve å gjennomføre utlastingen så smidig og til minst mulig ulempe for naboer rundt skolen. Alle sjåførene skal ha en egen sikkerhetsgjennomgang hvor de blant annet tar opp viktigheten av å kjøre sakte i nærområdet. Men, det er også svært viktig at personer som ferdes i og rundt området hvor det pågår transport også viser aktsomhet og forsiktighet slik at ikke farlige situasjoner oppstår. Dette gjelder spesielt de barna som ferdes i veien rundt skolens område. Se kart nedenfor.

Fra og med uke 33 er det planlagt sprengningsarbeider på byggeplassen. Dette vil bli varslet i henhold til ordinære sprengninsrutiner med tydelige hørbare signaler, og mannskap som overvåker sprengningsområdet.
Vi kommer til å følge opp dette med mer info når det nærmer seg.

Med vennlig hilsen
Inge André Larsen

 

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)