Madlamark skole

Fremdrift og nabokontakt

27 juli

Planlagte aktiviteter den kommende tiden

avatar

Inge André Larsen

No Comments

Hei!

Håper alle har hatt en fin sommerferie.

Som det ble informert om tidligere har vi hatt drift gjennom fellesferien, og den har for prosjektet sin del gått veldig bra og vært helt nødvendig. Det har blitt avdekket store mengder asbest i de gamle bygningsmassene, og det har medført til at arbeidet tok mye lenger tid enn først antatt. Vi beklager de ulempene dette medførte dere med hensyn til støy, støv og lignende. Nå er vi straks ferdig med saneringen, og rivearbeidene er planlagt å være ferdig for første etappe ved utgangen av uke 32. Andre etappe med rivearbeider blir i årsskiftet 2021/2022.

I løpet av denne uka skal vi transportere ut ca.3000 tonn med betongmasser. Det er planlagt at dette skal utføres i to etapper, hvor første etappe blir førstkommende torsdag og fredag, og eventuelt mandag i uke 32.
Dato for andre etappe er ikke låst enda, men det blir i løpet av august. Kommer tilbake med mer info senere. Det er Stangeland Maskin som står for transporten med sine lastebiler, og de vil kjøre inn og ut fra byggeplassen i perioden mellom kl.0700 – 2100.
Vi vil prøve å gjennomføre utlastingen så smidig og til minst mulig ulempe for naboer rundt skolen. Alle sjåførene skal ha en egen sikkerhetsgjennomgang hvor de blant annet tar opp viktigheten av å kjøre sakte i nærområdet. Men, det er også svært viktig at personer som ferdes i og rundt området hvor det pågår transport også viser aktsomhet og forsiktighet slik at ikke farlige situasjoner oppstår. Dette gjelder spesielt de barna som ferdes i veien rundt skolens område. Se kart nedenfor.

Fra og med uke 33 er det planlagt sprengningsarbeider på byggeplassen. Dette vil bli varslet i henhold til ordinære sprengninsrutiner med tydelige hørbare signaler, og mannskap som overvåker sprengningsområdet.
Vi kommer til å følge opp dette med mer info når det nærmer seg.

Med vennlig hilsen
Inge André Larsen

 

 

16 juni

Oppdatering om våre arbeider for mai og juni

avatar

Inge André Larsen

No Comments

Hei alle sammen!

Da er vi kommet ca. en måned inn i produksjonen vår, og vi er godt i gang.

Den siste måneden har arbeidet stort sett gått med til grunnarbeider og asbestsanering. I forrige uke kom vi i gang med rivearbeidene for det gamle administrasjonsbygget, og i går (15.06) begynte vi med pigging av tilfluktsrommet under bygget.
I forbindelse med piggingen er dette en aktivitet som genererer mer støy enn «normalen». Gulvene og veggene i tilfluktsrommet er av store dimensjoner og det krever store maskiner for å få dette revet.
For dette bygget skal vi etter planen være ferdig fredag 26.juni, og vi skal så langt det lar seg gjøre få dette unnagjort i en kort og intensiv periode.
Har forståelse for at mange er ute og nyter dagene i det fine været, så på forhånd vil jeg beklage de ulempene dette måtte medføre.
Vi holder dere oppdatert når vi skal i gang med neste bygg.

Forrige uke fikk vi gjennomført Skanska sitt trafikksikkerhetsprogram.
Det er et eget program vi har på våre skoleprosjekter, der elever og lærere blir invitert til en samling hvor vi forteller litt om Skanska, og om de ulike faremomentene på en byggeplass.
Med hensyn til den pågående corona situasjonen måtte vi gjennomføre dag 1 på videomøte. Dag 2 samlet vi puljevis alle elever og lærere inn på et avsperret område på byggeplassen. Bilder av dette nedenfor.
Her fikk vi vist frem verneutstyret vi bruker, og nok en gang poengtert viktigheten av å ikke gå inn på området vårt. Avslutningsvis stilte grunnentreprenøren vår, Vassbakk & Stol, med en gravemaskin som fikk vist litt av hvilke krefter det er i maskinene våre.
Programmet var en kjempesuksess for både elever og lærere, og vi håper med dette at vi har klart å videreformidle budskapene våre på en god måte.

Mvh.
Inge André Larsen

25 april

Velkommen til Skanska sin nettside for Madlamark Skole

avatar

Inge André Larsen

No Comments

Hei!

Vi skal gjennom denne nettsiden holde dere som naboer, lærere, elever og andre interessenter oppdatert på de kommende aktivitetene på Madlamark Skole.
Det er mange naboer tett på prosjektet, i tillegg til en skole i full drift, og det er derfor mange hensyn vi må ta.

Vi i Skanska setter sikkerhet foran alt, og vil til enhver tid ha en oppdatert riggplan på nettsiden samt informere dere om planlagte arbeider så godt som overhodet mulig. På denne måten skal vi skape forutsigbarhet for dere slik at hverdagen til både skolen og naboer forblir trygg og sikker.

Vi vet av erfaring at et byggeprosjekt av dette omfanget medfører utfordringer med både støy og støv. Samtidig går vi en tid i møte hvor mange av dere kommer til å nyte fine dager utendørs. Dette gjør disse utfordringene ekstra krevende. Vi ønsker derfor å gjøre dere oppmerksom på at det er umulig å eliminere dette. Noe støy og støv vil uansett forekomme, og dette kan oppleves sjenerende. Men, vårt fokus vil likevel være å begrense dette så langt det praktisk lar seg gjøre og innenfor gjeldende lovverk.

Dersom dere mot formodning har en annen opplevelse ønsker jeg at dere kontakter oss slik at vi kan finne en løsning, og fortsette det gode naboskapet.

Vi i Skanska, sammen med Stavanger kommune, gleder oss til å komme i gang med prosjektet, og vi håper dere vil få stor glede av en ny og flott skole når denne er ferdigstilt.

 

Med vennlig hilsen
Inge André Larsen

Prosjektleder
Skanska Norge AS
inge.larsen@skanska.no
916 64 220