Madlamark skole

Fremdrift og nabokontakt

2 mars

Oppdatering mars 2021

avatar

Inge André Larsen

No Comments

Hei!

Det har skjedd mye på byggeplassen siden sist oppdatering. En ny milepæl er nådd og råbygget er ferdigstilt. Krana pakkes sammen og tungtransporten vil også avta noe som følge av at råbygget er ferdig. Bemanningen økes nå fra ca. 25 personer til 70 personer i tiden fremover. Vi gir klar og tydelig beskjed om at alle som skal inn og ut av byggeplassen må ta hensyn til naboer, skole og trafikanter ellers.

Nå jobbes det for fullt med innredningsarbeider i fløy A og B, og det jobbes med yttervegger i fløy C. Vi holder på med å tekke taket og det er satt et mål om tett bygg i april.

 

Med vennlig hilsen

Iren Valleraunet

Fløy A og B

Fløy C

Tribunen i hjerterommet

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)