Madlamark skole

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Skanska Norge AS skal i totalentreprise for Stavanger Kommune v/ Byggeprosjekter bygge nye Madlamark Skole og Madlamark Idrettshall.

Den nye skolen består av 4 fløyer som er tilknyttet et sentralt allrom i midten som vi kaller «hjerterommet». Fokuset i prosjektet har vært «Alle sammen – SAMMEN». Det har vært svært viktig å ha alle med hele veien. I designet har fokuset vært at skolen skal være tilgjengelig for alle elevene, oppleves som åpen og som en «inne- skole», i motsetning til dagens paviljong-skole.

Dette har også vært fokus i prosjektgruppen som har jobbet sammen siden januar 2019, vi er sammen om dette med våre dyktige samarbeidspartnere. 

Madlamark Skole er et viktig prosjekt for Skanska Region Sør. Stavanger Kommune er en viktig kunde, og skole er et viktig segment for oss hvor vi er en erfaren entreprenør. Her bidrar vi til å bygge for et bedre samfunn.  

Byggearbeidene starter mai 2020 og første del som er skolen vil stå klart november 2021. Resterende med idrettshall og garderobeanlegg blir ferdigstilt september 2022.

Milepæler i prosjektet:
– Ferdig råbygg: februar 2021
– Oppstart innredning: januar 2021
– Overlevering fase 1 (skole eks. idrettshall): november 2021
– Oppstart fase 2 (idrettshall) rivearbeider: desember 2021
– Overlevering fase 2: september 2022