Madlamark skole

Fremdrift og nabokontakt

27 august

Info angående overvåkningssystem på byggeplassen

avatar

Iren Valleraunet

No Comments

Etter gjentatte besøk på vår anleggsplass, har Skanska valgt å installere et overvåkningssystem for å beskytte anleggsplassen mot innbrudd og hærverk.

Dette er et intelligent sikkerhetssystem som fanger opp personer og biler som kommer inn på området etter at siste arbeider er reist hjem.
Systemet er koblet inn til en døgnbemannet operasjonssentral hvor det sitter vektere og bemanner systemet.
Operasjonssentralen får live bilder fra kameraene når en person blir detektert og har mulighet for å adressere inntrengere gjennom høyttaler på overvåkningssystemet.
Ved behov kan sentralen også kontakte Nokas vekter eller Politi.

Systemet er aktivt 24/7, men det er ingen deteksjon utenfor vår anleggsplass, kun innenfor vårt eget område/bygge-gjerde.

Overvåkningssystemet

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)